تاثیر فعالیت در شبکه های اجتماعی بر سئو سایت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رامشیر خبر، پس از یافتن این سوال پر تکرار ،بدون تردید بیشتر از قبل در شبکه های اجتماعی حضور خواهید داشت .تاثیر شبکه های اجتماعی بر سئوی سایت را می توان بیشتر غیر مستقیم دانست تا مستقیم ،چرا که بر خلاف باور عامه مردم که می گویند هر چه تعداد لایک…

جزئيات

حق بر مسکن متناسب در آیینه اسناد حقوق بشری سازمان ملل متّحد

دکتر غفاری نوشت: آنچه همواره مورد تاکید است این که «حقوق بشر، جهانی، تجزیه ناپذیر، وبه هم پیوسته اند. وظیفه همه دولت ها، صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی وفرهنگی آنها، حفظ وارتقا، حقوق بشر و آزادی های اساسی است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رامشیر خبر، دکتر علی پاشا غفاری در مقاله ای با عنوان: تاملی بر…

جزئيات